Az integrálható, az integrált nevelésben lévő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának szabályozása a jogforrásokban

Összeállította: Horváthné Moldvay Ilona

(Tájékoztató anyag az együttnevelésben résztvevő, azt vállaló intézmények, vezetők, pedagógusok, gyógypedagógusok, szülők számára.)

Rövidítés, jelölés:     

 • Nkt.: Nemzeti köznevelési törvény
 • R. 15/2013.: 15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működésről
 • R. 20/2012.: 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • KR. 229/2012.: a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletből (az óvodába járással és tankötelezettséggel, iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatos módosításokról szóló, 2020. szeptember 1. napjától hatályos módosításokkal)

 

 1. Mi a teendő, ha egy gyermek, tanuló viselkedése, és/vagy néhány képessége jelentősen eltér a korosztályánál elvártnál?
 2. Kik azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók?
 3. Mi a célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval való együttnevelésének – a gyermekek, tanulók integrált nevelésének, oktatásának?
 4. Mi a teendő, ha a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal?
 5. Mi történik, ha a szülő nem partnere a pedagógusnak, intézménynek a gyermek, tanuló szakértői vizsgálatában, vagy nem íratja be a kijelölt intézménybe gyermekét?
 6. Kik működnek közre ezeknek a gyermekeknek, tanulóknak az ellátásában, fejlesztésében? Hogyan történik?
 7. Milyen feltételek szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához?
 8. Mennyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztő és terápiás foglalkozást kap a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló?
 9. Kik kezelhetik a gyermek, tanuló adatait?
 10. Milyen többletjogok illetik meg a felvételi vizsgán az sajátos nevelési igényű tanulót?
 11. Hogyan lehet a tanulót felmenteni a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól?
 12. Az sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének speciális elemei. Hogyan lehet a tanulót felmenteni az értékelés és minősítés alól?
 13. Mi a többségi pedagógus feladata?
 14. Hogyan lehet szervezni az sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvellátását?
 15. Mit kell tartalmaznia az integráló nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának?
 16. Mit kell tudni az egyéni munkarend és az egyéni előrehaladás lehetőségéről?
 17. Milyen dokumentumok szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása során?
 18. Mi a teendő, ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni?
 19. Milyen gyakran kell felülvizsgálaton részt venni?
 20. Milyen típusai vannak a szakértői vizsgálatnak?
 21. Hogyan ismeri meg a vizsgálati véleményt a szülő?
 22. Milyen szakmai dokumentum segíti a pedagógusokat a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésében? (Óvodapedagógusok és iskolában tanító pedagógusok számára tantárgyanként, fogyatékosság típusonként, súlyossági fokozatonként.)
 23. Jogszabályok és elérhetőségeik

Ha az olvasott anyagban nem talált választ a kérdésére, problémájára a Budapest XIII. kerületben működő utazó gyógypedagógusi, konduktori ellátással kapcsolatban, kérjük keresse a PRIZMA EGYMI Utazó gyógypedagógiai intézményegységét:

PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1134 Budapest, Váci út 57.

Tel: +36 1 3408 980/34; +36-30-176-6345/34

Utazó intézményegység-vezető: Németh Gyöngyi

Utazó intézményegységvezető-helyettes: Veres Anna Veronika

Kapcsolatfelvétel: utazo@prizmaegymi.hu