Kedves Szülők!

Soltész Kata vagyok, az iskolai gyermekvédelmi felelős. Kérem forduljanak hozzám bizalommal, amennyiben gyermekükkel kapcsolatos tanácsra, segítségre van szükségük.

Fogadóóra: minden szerdán 16:00-17:30-ig a földszinti orvosi szobában.

Időpont egyeztetés: prizmagyermekvedelem@gmail.com, illetve az osztályfőnököknél személyesen.

Üdvözlettel:

Soltész Kata, iskolai gyermekvédelmi felelős

Gyermekvédelem

 

Gyermekvédelem a Prizma EGYMI-ben

A Prizma EGYMI dolgozói a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai, ami a törvény által meghatározott kötelezettségekkel jár. Amennyiben a gyermekekkel foglalkozó szakember bántalmazás, elhanyagolás vagy egyéb súlyos, a gyermeket veszélyeztető ok fennállását észleli, a gyermek érdekében jelzést kell küldenie az intézményvezető által a lakóhely szerint illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnak. Ilyen esetben a gyermek adatainak továbbításához a szülő, gondviselő, gyám beleegyezése nem szükséges. Abban az esetben, ha a gyermek életét, testi épségét veszélyeztető körülményt tapasztal az intézmény munkatársa, akkor (elsőként telefonon, később írásban) a hatóság- gyámhivatal, a család- és gyermekjóléti szolgálat felé haladéktalanul jelzéssel kell élnie.

Súlyos következményei lehetnek annak, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok észlelik a gyermeket veszélyeztető problémát, de nem jelzik azt. A Gyermekvédelmi törvény szerint ezzel nem tesznek eleget jelzőrendszeri együttműködési kötelezettségüknek és ennek következménye lehet például fegyelmi felelősségre vonás, büntetőeljárás.

 Igazolatlan hiányzás következményei

A gyermekük hiányzása esetén az iskola-óvoda törvényi kötelezettsége a jelzés (egy teljes tanévre vonatkozóan), melynek fokozatai a következők:

  • Iskolás gyermeknél 10 igazolatlan tanóra, illetve egyéb foglalkozás esetén az iskola értesítést küld a tényleges tartózkodási hely szerinti gyámhatóságnak és gyermekjóléti szolgálatnak.
  • Óvodás gyermeknél 5 nevelési napnál több igazolatlan hiányzás esetén az óvoda értesítést küld a tényleges tartózkodási hely szerinti gyámhatóságnak és gyermekjóléti szolgálatnak.
  • Iskolás gyermeknél 30 igazolatlan tanóra illetve egyéb foglalkozás esetén az iskola ismételten értesítést küld a tényleges tartózkodási hely szerinti gyermekjóléti szolgálatnak illetve értesíti az általános szabálysértési hatóságot. Ebben az esetben szabálysértési eljárás indul a szülők ellen, ami pénzbüntetéssel járhat.
  • Óvodás gyermeknél 11 nevelési napnál több igazolatlan hiányzás esetén az óvoda ismételten értesítést küld a tényleges tartózkodási hely szerinti gyermekjóléti szolgálatnak illetve értesíti az általános szabálysértési hatóságot. Ebben az esetben szabálysértési eljárás indul a szülők ellen, ami pénzbüntetéssel járhat.
  • Iskolás gyermeknél 50 igazolatlan tanóra illetve egyéb foglalkozás esetén az iskola értesítést küld a tényleges tartózkodási hely szerinti gyámhatóságnak és azonnal megindul a védelembe vételi eljárás, valamint a családi pótlék felfüggesztése.
  • 20 nevelési nap igazolatlan óvodai hiányzás esetén az óvoda értesítést küld a tényleges tartózkodási hely szerinti gyámhatóságnak és azonnal megindul a védelembe vételi eljárás, valamint a családi pótlék felfüggesztése.

Tudniuk kell, hogy az igazolatlan órák összegyűlhetnek a késésekből is, hisz a percek összeadódnak.

 

Gyerekek érkezése, távozása az intézményből

Önöknek év elején meg kell jelölniük, hogy ki viheti haza gyermeküket az intézményből. Természetesen ezt bármikor módosíthatják. Amennyiben más személyt bíznak meg ezzel, írásban szükséges jelezniük. Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, lakcímét, és a szülő aláírását – ellenkező esetben a gyermek nem adható ki.

Nagyon fontos, hogy az adatszolgáltatásnál használatban lévő telefonszámot adjanak meg, hogy szükség szerint a munkatársaink elérhessék Önöket.

14 éven aluli gyermek csak a szülő írásos nyilatkozata alapján viheti el az óvodás testvérét.

Abban az esetben, ha alkoholos befolyásoltság alatt álló, vagy cselekvőképtelen személy érkezik meg a gyermekért, nem adható ki számára a gyermek. Amennyiben nem tudunk más hozzátartozót értesíteni, aki a gyerek ellátásáról biztonsággal gondoskodni tud, a helyzet megoldásában a Rendőrség nyújt segítséget. Amikor a szülő nem jön a gyermekért, egyéb megoldás hiányában szintén a rendőrséget kell értesítenünk.

Válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja egyik szülő a másik rovására.

 

Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szolgálat feladata, hogy figyelemmel kísérje a kerületben élő személyek, családok, gyermekek szociális helyzetét, segítséget nyújtson a felmerülő problémák megoldásában.

A kerületben működő szociális és gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, családokat és gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését.

Szolgáltatások:

  • Hátralékkezelési tanácsadás
  • Munkavállalási tanácsadás
  • Csoportfoglalkozások

 

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt egyének, családok számára:

– jogi tájékoztatás nyújtása és pszichológiai tanácsadás,

– családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia,

– mentálhigiénés tanácsadás,

– készségfejlesztő csoportok,

– mediáció

– csoportfoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak,

– klubfoglalkozások.

A gyerekek családban való nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

– az utcai szociális munkát,

– a kapcsolattartási ügyeletet,

– a kórházi szociális munkát,

– gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,

– óvodai és iskolai szociális munkát

– tanulássegítés, iskolai felkészítés,

– a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

 

Telefonos készenléti szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson túli időben telefonos ügyeletei szolgálatot működtet. A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a Család. és Gyermekjóléti Központ ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái – krízishelyzet esetén azonnali – rendezéséhez.

Ügyeleti idő, nyitvatartási időn kívüli telefonszám: 06-30-495-0480

 

Elérhetőség, nyitva tartás

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ

HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ 1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.

Tel.: 06-1-329-0804            06-1-320-2655            06-1-320-2654

Email cím: http://prevencio.bp13.hu/

Nyitva tartás: Hétfő                     800-1800

Kedd                     800-1630

                     Szerda                   800-1630

Csütörtök         nincs ügyfélfogadás

Péntek                  800-1130