Óvodánk

Kedves Látogatók!

Intézményünkben három óvodai csoport működik a sajátos nevelési igényű gyermekek számára: autizmussal élő és /vagy különböző fokban értelmi sérült gyermekek ellátását biztosítjuk, elsősorban kerületi gyermekek részére.

 Fő célunk és egyben feladatunk, a szülőkkel szorosan együttműködve gondoskodni:

  • a gyermekek egészséges életmódjának kialakításáról,
  • a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló sokoldalú, tervszerű habilitációs és rehabilitációs fejlesztésről,
  • az egyéni képességek és az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével a harmonikus személyiségfejlődésről.

Célunk és feladatunk megvalósulását segíti elő a napi szintű kapcsolattartás a szülőkkel, illetve az igény szerinti fogadóórák tartása.

Távlati céljaink közé tartozik, hogy elősegítsük a gyermekeknek, a többi emberhez és a változó körülményekhez való alkalmazkodását, és ez által a társadalomba való beilleszkedését.

Az óvodai csoportokban a gyermekek fejlesztésére délelőtt kerül sor (párhuzamosan egyéni, kis csoportos, és csoportos formában). Tapasztalataink alapján a gyermekek motiválhatósága, figyelme, aktivizálhatósága ebben az időszakban a legideálisabb.

Az óvodai nevelés eredményességét a csoportokban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensek és dajkák hatékony együttműködésével tudjuk megvalósítani.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy:

  • a gyerekek minél több olyan szabadidős programon vegyenek részt, ahol megismerhetik, illetve részesei lehetnek tágabb környezetüknek. Ezekkel a programokkal a társadalmi integrációt kívánjuk elősegíteni: múzeum, színház, cirkusz, állatkert látogatás, kirándulás, hajókázás, vonatozás stb.
  • a gyerekek közvetlen tapasztalatokat, megfigyeléseket tudjanak végezni az időjárással, az évszakok váltakozásaival kapcsolatban. Ezért a környéken kisebb sétákat szoktunk tenni a parkba, patakpartra. Igyekszünk minél többféle élménnyel gazdagítani a gyermekek hétköznapjait, egyben sokféle ingert nyújtani számukra.

A csoportokban megünnepeljük a Mikulást, a Karácsonyt, a Farsangot, a Húsvétot, Anyák napját és a Gyereknapot. A gyerekeket születésnapjukon a csoportokban is megünnepeljük tortával, énekléssel, felköszöntéssel. A tanévet ünnepséggel zárjuk, ahol egyben elbúcsúzunk a ballagó gyermekektől.