Messzelátó-projekt (HEF OP 2.1.2-P.-2004-05-0014/1.0)

Sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek kéttanáros modellben történő integrált együttnevelése-oktatása

 Messzelátó_logóA „MESSZELÁTÓ”-projekt sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelését és oktatását valósítja meg kéttanáros pedagógiai modell keretén belül. Az 1997-2004-ig terjedő konkrét integrációs tapasztalatok alapján további, az együttnevelést-oktatást vállaló 2 többségi intézmény felkészítése és a konkrét munkába való bevonása történik meg. A felkészítésben a PRIZMA Általános Iskola, a Pannónia Általános Iskola és a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program munkatársai vesznek részt többségében.

 A 2 éves pályázati időszak alatt

  •  társadalom-érzékenyítő továbbképzések,
  •  integrációs, a differenciált tanulásszervezést és értékelést elősegítő továbbképzések,
  •  differenciáldiagnosztikai ismeretek átadása,
  •  tananyagfejlesztés, átadható tanmenetek és taneszközök, munkatankönyvek fejlesztése
  •  a befogadó intézmények támogatása történik.

A pályázatban prioritást élvez a konzorcium szervezet-, mentálhigiénés-, valamint minőségfejlesztése. A projekt célja a társadalmi, elsősorban nevelési-oktatási intézmények inklúzivitásának fejlesztése, integrációs indexének biztosítása.

 Messzelátó_konzorcium