3. Mi a célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval való együttnevelésének – a gyermekek, tanulók integrált nevelésének, oktatásának?

Nkt.: 3. § (6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni

képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

vissza a kérdésekhez