HÍD-projekt (HEF OP 2-1-6/05/1.-2005-08-0061/1.0)

Módszertani fejlesztés, kapcsolódás, tudás áramlás sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelése-oktatása

híd_projekt_logóA HÍD-projekt pályázati dokumentáció ötletét egy korábbi HEFOP/2.1.2. (Messzelátó-projekt) konzorciumi csapata fogalmazta meg, azzal a szándékkal, hogy disszeminációs tevékenység biztosításával újabb, a közoktatáspolitikai törekvéseknek megfelelő elvárásoknak, prioritásoknak megfeleljen, illetve ezekhez a szándékokhoz eredményesen hozzájáruljon a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése terén.  Mindezek alapján iskolai és óvodai tantestületek és vezetők közös szándéka alapján jött létre a 9 közoktatási intézményből tagból álló csapat, a HÍD-projekt konzorciuma. Intézményi törekvéseikben a közoktatás megújításának szándéka, az esélyegyenlőség intézményi megteremtése, a felkészülés lehetőségének biztosítása a későbbi életévekre jelent meg. Ezek alapján fogalmazódott meg a célok mellett szerteágazó feladatrendszere, szorosan építve a korábbi intézményi munkákra.

Konzorciumi tagok

  • Pannónia Általános Iskola

1133 Budapest, Tutaj u. 7-11.

Tel.: 06-1-3202-290

Fax.: 06-1-3401-413

  • PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1134 Budapest, Váci út 57.

Tel.: 06-1-3408-980/36

Fax.: 06-1-3408-980/37

  • Berzeviczy Gizella Általános Iskola

1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.

Tel.: 06-1-4120-444

Fax.: 06-1-3409-375, 06-1-3203-572

  • Vizafogó Általános Iskola

1138 Budapest, Vizafogó sétány 2.

Tel.: 06-1-3408-322

Fax.: 06-1-3291-280

  • Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

Tel.: 06-1-3134-464

Fax.: 06-1-2104-829

  • Deák Diák Általános Iskola

1089 Budapest, Orczy út 3-5.

Tel.: 06-1-3339-172

Fax.: 06-1-3339-144

  • Meséskert Napközi Otthonos Óvoda

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 17.

Tel.: 06-1-3496-775, 06-1-4500-180

Fax.: 06-1-3496-775

  • Angyalkert Napközi Otthonos Óvoda

1134 Budapest, Angyalföldi ú. 1-3.

Tel.: 06-1-3208-069

Fax.: 06-1-3208-069

  • 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.

Tel.: 06-1-2663-379

Fax.: 06-1-2663-202