A XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban Prizma EGYMI) utazó gyógypedagógusi szolgáltatásnak gyógypedagógusai 1997 óta biztosítanak habilitációs-rehabilitációs fejlesztést a kerület 36 intézményében. 18 óvodában, 12 általános iskolában és 6 középfokú intézményben vagyunk jelen az integráltan nevelt/oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus ellátása érdekében.

A különböző szakirányú végzettséggel rendelkező 35 fős hálózatunk (tanulásban és értelmileg akadályozott, pszichopedagógia, szomatopedagógia, logopédia szakos) gyógypedagógusai és konduktorai támogatják az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok munkáját, valamint biztosítják a gyermekek, tanulók számára a gyógypedagógiai fejlesztést.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodával, Tagóvodákkal. A 2017/18-as tanév óta évente együttműködési megállapodást készítünk a minél magasabb szintű ellátás érdekében, amely tartalmazza feladatainkat, tevékenységeinket, a feltételeket a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének támogatására.

Folyamatosan, tudatosan törekszünk a gyermekek, tanulók sérülésspecifikus ellátására. A habilitációs-rehabilitációs ellátás során bizonyos kiegészítő terápiákat, alapozó terápiát és szenzoros integrációs jellegű mozgásterápiát, a Prizma EGYMI-ben ambuláns keretek között biztosítunk a gyermekek, tanulók számára.

Tevékenységünket nagyban meghatározza az évek során kialakított „Utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai protokollja”, amelyet a tapasztalatok alapján évente frissítünk.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése minden esetben egyéni fejlesztési terv alapján történik. A fejlesztési tervet a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye, valamint saját méréseink és megfigyeléseink alapján készítjük el, igény szerint a befogadó pedagógusokkal közösen. Az egyéni fejlesztési terveket a szülők is megtekinthetik, lehetőség szerint meg is beszéljük velük. Az egyéni fejlesztési terveket 1 tanévre készítjük, a fejlődés ütemének megfelelően év közben aktualizáljuk.

A gyermekekről, tanulókról portfóliót vezetünk, ami nagyban megkönnyíti a fejlesztés hatékonyságának nyomon követését. A portfólió tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek a tanulók fejlődését tükrözik.

A Prizma EGYMI nagy mennyiségű játék-és eszközállománnyal rendelkezik, amelyek elősegítik a tanórai és a tanórán kívüli képességfejlesztést. Az eszközök és játékok nem csak az utazó gyógypedagógiai hálózat szakembereinek nyújtanak segítséget a változatos fejlesztéshez, hanem a befogadó pedagógusok, szülők számára is elérhetőek, kölcsönözhetőek.