23. Jogszabályok és elérhetőségeik

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

 

Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

 

2011. évi CVC. törvény a nemzeti köznevelésről (NK)

Köznev. tv. – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

 

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

 

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

 

Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

 

vissza a kérdésekhez