22. Milyen szakmai dokumentum segíti a pedagógusokat a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésében? (Óvodapedagógusok és iskolában tanító pedagógusok számára tantárgyanként, fogyatékosság típusonként, súlyossági fokozatonként.)

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának (korábbi) irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. Mellékletének alkalmazása

Ezt a rendeletet hatályon kívül helyezte a Nemzeti Alaptanterv módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. b) pontja 2020. február 8. napjától. Azonban ennek a hatályon kívül helyezett rendeletnek az új NAT lépcsőzetes bevezetéséről szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosított 12. §-ának megfelelő ütemben történő további használatát írja elő a “Tájékoztató a kerettantervek alkalmazásáról” című EMMI-dokumentum a www.oktatas.hu honlap “2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók” oldalán: ” A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni a nemzetiség iskolai oktatásának irányelvét a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató iskolában, a Két tanítási nyelvű iskolák irányelvét a két tanítási nyelvű iskolákban, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolákban és az Alapfokú művészetoktatás alapprogramját az alapfokú művészeti iskolákban. Ezek a tartalmi szabályozók is e honlapon érhetők el. ”

A 2020/2021. tanévben a fentiek értelmében a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról” szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 2. sz. Mellékletét a 2., 3., 4., és 6.,7., 8. általános iskolai osztályok -, továbbá a középiskolák 10., 11., 12. évfolyamainak tanulói esetében kell továbbra is alkalmazni!

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV

2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben alkalmazandó

  1. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

  1. Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok

vissza a kérdésekhez