PRIZMA TÁRHÁZ – személyre szabott szolgáltatás – TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0002

USZT_logo

ESZA_blokk

A projekt bemutatása

A Prizma tárház – személyre szabott szolgáltatás projekt célja, hogy a XIII. kerületben gondozott, nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók, valamint szüleik és pedagógusaik, segítő szakembereik számára olyan újabb szolgáltatási lehetőségeket biztosítson, amelynek keretében az eddig folytatott együttnevelési és elkülönített oktatási gyakorlat még színesebbé válhat és életkorban is szélesebb körű lehet.

A projekt közvetlen célja eszközbeszerzéssel segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlődését és fejlesztését, ehhez megfelelőszolgáltatásokat biztosítani és életkorban a tevékenységeket kiterjeszteni a korai fejlesztés időszakára. A korai fejlesztés rendszerének kialakításához megfelelő szakemberek képzésnek biztosítása, és a szolgáltatások kiépítése, biztosítása. Cél az infokommunikációs akadálymentesítés lehetőségeinek megteremtése is.

Közvetett cél a Prizma EGYMI humán erőforrás fejlesztésével és kapacitás, valamint szolgáltatás bővítésével intézményünket piac- és versenyképessé tenni arra az esetre, ha a közoktatási változtatások az EGYMI-k életét is befolyásolnák. Célunk ezzel a projekttel és minden más lehetőséggel is, hogy gyógypedagógusaink és intézményünk szolgáltatásai jó minőségűek, sikeresek és keresettek legyenek nem csak a XIII. kerületben, hanem megyei, vagy régiós szinten is. Ez a pályázat nagymértékben támogatja intézményünk referencia intézményi működését is.A Prizma tárház – személyre szabott szolgáltatás projektben 10 nagyobb alprojekt megvalósítását tervezzük.

1. Projektmenedzsmenti, vezetői tevékenység

2. Eszközbeszerzés

A projekt keretében tervezzük (összesen 8.050.638 Ft értékben)

 • Az eszközkölcsönző berendezési tárgyainak megvásárlását (polcok, íróasztal, kör alakú asztal, székekkel, zárható szekrény) 718790 Ft értékben,
 • Korrektív, kompenzáló speciális eszközök beszerzését, (186 db)
 • Hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök beszerzését (2 db)
 • Speciális fejlesztő eszközök beszerzését (412 db)
 • Speciális taneszközök beszerzését (1280 db)
 • Speciális digitális és IKT eszközök taneszközök beszerzését (6 db)

3. Eszközkölcsönző üzemeltetése

4. Eszközkölcsönzési protokollok kidolgozása

Kidolgozásra kerül:

 • súlyosan, halmozottan sérült gyerekek, tanulók számára korrektív, kompenzáló speciális eszközök protokollja
 • mozgássérült gyerekek, tanulók számára hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök protokollja
 • beszédsérült gyerekek, tanulók számára speciális fejlesztő eszközök protokollja
 • autista gyerekek, tanulók számára speciális fejlesztő eszközök protokollja
 • beszédsérült gyerekek, tanulók számára speciális digitális és IKT eszközök taneszközök protokollja.

5. Eszközkölcsönzéshez és családközpontú szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása

 • eszközkölcsönzéshez kapcsolódó helyszíni tanácsadás kidolgozása
 • eszközkölcsönzéshez kapcsolódó egyéni szolgáltatási portfólió kidolgozása
 • az eszközkölcsönzésre vonatkozóan az érintettek felkészítésének kidolgozása
 • az eszközök kiállításához kapcsolódó eszközkölcsönzési szolgáltatás kidolgozása
 • rendezvényhez, konferenciához kapcsolódó eszközkölcsönzési szolgáltatás kidolgozása
 • családközpontú szolgáltatás kidolgozása
  • tanácsadás
  • felkészítés
  • eszközkölcsönzés

6. Szolgáltatások megvalósítása

 • eszközkölcsönző üzemeltetése
 • helyszíni tanácsadás megvalósítása
 • egyéni szolgáltatási portfólió megvalósítása
 • érintettek felkészítésének megvalósítása
 • kiállításhoz kapcsolódó szolgáltatás megvalósítása
 • rendezvényhez, konferenciához kapcsolódó szolgáltatás megvalósítása
 • családközpontú szolgáltatás (tanácsadás) megvalósítása
 • családközpontú szolgáltatás (felkészítés) megvalósítása
 • családközpontú szolgáltatás (eszközkölcsönzés) megvalósítása

7. Képzések

Külső képzések:

Ahhoz, hogy kollégáink felkészültek legyen a felsorolt szolgáltatások megvalósítására, szükséges, hogy tovább képezzék magukat egyrészt a korai fejlesztés, másrészt a tanácsadás témaköreiben (17 fő).Az alábbi továbbképzések elvégzése segíti a korai fejlesztés és az eszközkölcsönzés feltételeinek és megvalósításának megteremtését. Intézményünk profiljának és lehetőségeinek mérlegelése után az otthoni fejlesztést, az utazó tanári munkát, a tanácsadást, és a kisgyermekek fejlesztéséhez leginkább alkalmas szenzoros terápiák kerültek központba, ezek határozták meg a képzések kiválasztását.

8. Nyilvánosság

A nyilvánosság biztosítása a pályázati kiírásnak megfelelő kötelező elemek megvalósításával fog történni, de egyéb elemeket is bevontunk a nyilvánosság biztosítására, kiszélesítésére.

 • szórólap készítése az eszközkölcsönzésről
 • film készítése a Prizma EGYMI szolgáltatásairól
 • módszertani füzet a Prizma EGYMI szolgáltatásairól
 • módszertani határidőnapló a Prizma EGYMI szolgáltatásairól

9. Intézményi innováció

A Prizma EGYMI egyik minősített jó gyakorlata egy olyan eszközkölcsönző szoftver alkalmazása, ami segíti a pedagógusokat fejlesztő játékok válogatásában, alkalmazásában. Ezt a rendszert szeretnénk továbbfejleszteni az eszközkölcsönzőben található eszközök tematikus, kulcsszavas keresési feltételeinek megteremtésével. Ehhez az eszközöket lefényképezzük, és eszközleírásokat keresünk, készítünk hozzájuk.

Másik intézményi innovációnk 100 eszközadaptáció elkészítése, különböző sérüléssel rendelkező gyermekcsoportok számára.

10. Akadálymentesítés

Az akadálymentesítésben a projekt több eleme is megjelenik. Egyrészt a hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése során mozgássérült tanulók számára olyan asztalt és széket vásárolunk, ami segíti az információhoz való hozzáférést.

Intézményünk honlapját akadálymentesítjük.

Az eszközkölcsönzőbe hangosfilmek beszerzését tervezzük beszédsérült, értelmi sérült, vagy tartós és súlyos rendellenességgel küzdő diszlexiás, diszgráfiás gyerekek számára.

Szolgáltatásainkat a XIII. kerület sajátos nevelési igényű gyermekeket és tanulókat nevelő közoktatási intézményei, valamint bölcsődéi számára biztosítjuk, melyeknek formáját az együttműködési megállapodások tartalmazzák.

Együttműködést alakítunk ki és tartunk a régiós hálózattal (TÁMOP 3.2.2) és a kiemelt projektkedvezményezettjével (TÁMOP 3.1.1).

Projektindító konferencia

Nyitókonferencia meghívó – 2012.  szeptember 25.

A konferencia előadásai

Locsmándi Alajos – Tudatos innováció, vagy mókuskerék?

Kapcsáné Németi Júlia – Fejlesztések, többlettudás és forrásközpont az EGYMI-kben

Elégedettségi kérdőívek kiértékelése

A konferencián készült képek

******************************************************************

Szülői konferencia meghívó – 2012.  november 30.

A konferencia előadásai

Aczél Anna – Locsmándi Judit – Családközpontú szolgáltatások bemutatása

Bitai Margit – Fucsek Ildikó – Konferenciához kapcsolódó eszközkölcsönzési szolgáltatások bemutatása

A konferencián készült képek

******************************************************************

Kiállításhoz kapcsolódó eszközkölcsönzési szolgáltatás – 2013. február 12 és 2013. február 19.

Az előadáson készült képek – 2013. 02. 12.

Az előadáson készült képek – 2013. 02. 19.

*****************************************************************

Záró Konferencia – 2014. február 24.

A konferencia programterve, meghívója

A konferencia előadásainak videófelvétele és prezentációi

A konferencián készült fényképek

*****************************************************************

Projektzáró sajtóközlemény

A projektzáró sajtóközlemény

Képzések

“Gyógypedagógiai tanácsadás, mint a korai intervenció szerves része – 90 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

A képzés időpontja: 2013. április 15 – 20. és 2013. május 6 – 11.

A képzés helyszíne: Budapesti Korai Fejlesztő Központ zuglói háza – 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.

A képzésen készült képek

 

Organikusan éretlen gyermekek egyéni terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel

Alapítási engedély száma: 100 004/259/2011

A képzés időpontja: 2013. március – június

A képzés helyszíne: Budapest

A képzésen készült képek

Szenzomotoros szemléletű állapot és mozgásvizsgálat (ÁMU) felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei

Alapítási engedély száma: 100 004/258/2011

A képzés időpontja: 2013. 03.01-22.

A képzés helyszíne: Budapest

A képzésen készült képek

Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek korai fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

Alapítási engedély száma: OKM-4/85/2009

A képzés időpontja: 2012.11.13-16.

A képzés helyszíne: Budapest

 

Korai gyógypedagógiai tanácsadás, mint a korai intervenció szerves része

Alapítási engedély száma:

A képzés időpontja: 2013.04.15-06.07.

A képzés helyszíne: Budapest