Összeállította: Kemény Sára, Törökné Sztankovics Ágnes, Juhász Csaba, Kalász Anna)

Az utóbbi években számos szakmai és egyéb fórumon is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a nyelvlökéses nyelés problémaköre. A gyermekek egy részénél bizonyos káros szokások miatt (pl. túlzott cumihasználat, ujjszopás) alakul ki a helytelen nyelés, mely majdnem mindig a fogazatot érintő anomáliát is okoz. A közelmúltig nagyon kevés szakirodalom, segédanyag jelent meg Magyarországon a témában.

Kiemelendő kezdeményezés, hogy a holisztikus szemlélet jegyében nem csak a nyelés korrigálásra, hanem a tartásjavításra is mutatnak példát a szerzők, mely az eredményes terápia szempontjából elengedhetetlen.

A mai gyermekek infokommunikációs eszközökkel a kezükben jönnek világra, melynek eredményeként sok kisgyermek a vártnál később kezd el hangokat adni/ beszélni. Ezen gyermekek szüleinek segít a Mackógyógytorna a beszédébresztésért könyv, mely három fejezeten keresztül segít az érdeklődő szülőknek gyermekük otthoni fejlesztésében. A fejezetek között van beszédfejlesztő program, arctorna és bölcsőhintás feladatsor is. A fejezetek összeállításában hangsúlyos szerepet kap a megfelelő mozgás és beszédfejlődés együttes megléte. A könyv célkorosztálya a 6 hónapostól-2,5 éves korú gyermekek.

 

Sárosdi Virág napjaink egyik legaktívabb és legkreatívabb közösségimédiás logopédusa. Saját oldala a skillo.hu névre hallgat, melyen temérdek ötletet találnak az érdeklődő szülők és szakemberek. A szerző nagy hangsúlyt fektet foglalkozásainak komplex tervezésére, melynek egyik eleme az óvodásoknál a finommotorika fejlesztése. Ebben az életkorban pl. gyurmával, gyöngyfűzéssel, ruhacsipesszel játékos feladatok végzésével tudják gyakorolni a gyermekek a helyes ceruzafogáshoz szükséges mozdulatokat. A könyv előnye, hogy közérthetően, szülők számára íródott, így biztos, hogy az érdeklődők könnyen tudnak benne tájékozódni.

 

Beszédindításhoz, beszédfejlesztéshez és a szókincs bővítéséhez nagyszerűen használható kiadvány. A Látogatás a beszéd birodalmába segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy otthon is megfelelően, szakszerűen segíthesség gyermekük terápiáját. Színes, látványos képi világgal, a gyermekek érdeklődési körének megfelelő témákkal nyújt segítséget az otthoni fejlesztésben.

 

 

A Látogatás a tudás birodalmába egy szakszerűen válogatott és felépített diszlexia prevenciót célzó kiadvány. A Szerző célja, hogy játékos feladatokon keresztül segítse az otthoni fejlesztést, irányt mutasson a gyermeküket segítő szülők számára az iskolára való felkészülés folyamatában. Színes, látványos képi világgal vezeti a gyermekeket és szüleiket 156 oldalon át a készségek, képességek kialakításához. Segítséget nyújt többek között a térbeli tájékozódás, a testséma kialakításához, a figyelem, memória fejlesztéséhez, anyanyelvi fejlesztéshez és így tovább.

 

A kiadvány az évszakokhoz kapcsolódó, fokozatosan nehezedő fejlesztő feladatokat tartalmaz, amelyek otthon is végezhetőek. „A különböző fejlesztési területek- pl:téri, síkbeli, időbeli tájékozódás, emlékezetfejlesztés, grafomotoros fejlesztés- mellett nagy hangsúlyt fektettek a szerzők az anyanyelvi fejlesztésre, amit a mai gyerekek szempontjából kiemelten fontosnak tartanak. Nagyon sok feladat épül a hallási figyelem, a ritmus, a beszédészlelés, a fonológiai tudatosság és a beszédértés fejlesztésére, a kifejező beszédben használt ragok tudatosítására, az önálló mondatalkotásra, szókincsbővítésre…”

https://www.jatekliget.hu/csodatolcser-komplex-anyanyelvi-es-reszkepesseg-fejleszto-feladatgyujtemeny-11678

A Hangadó foglalkoztató füzetsorozat egy logopédusok által összeállított gyűjtemény, amely segítséget nyújt logopédusok, óvónők, tanítók valamint szülők számára az egyes beszédhangok megfelelően felépített gyakorlásához. A sorozatban szereplő füzetek a különböző hanghibákhoz kapcsolódnak, egy-egy beszédhang csoportra épülnek.

 

 

Az ’R’ hang hibája vagy teljes hiánya gyakori probléma az óvodások körében. A nyelvhegy perdítése nem egyszerű feladat, megtanulása gyakran meglehetősen hosszú folyamat. Megfelelő előkészítő gyakorlatokat és sok türelmet igényel. A hang kialakításához gyakran egy segédhangra is szükségünk lehet. Ez a kiadvány a fokozatosság elvére épülve, aprólékosan kidolgozva vezeti végig a gyermekeket az ’R’ hang kialakításához vezető úton. A kiadvány otthoni használatához mindenképpen kérjük ki egy logopédus tanácsait, útmutatását!

https://www.libri.hu/konyv/thoroczkay_miklosne.lazan-perdulj.html?gclid=EAIaIQobChMI5uLgh8bV7wIVQuPmCh2ZmA8MEAAYASAAEgL_M_D_BwE

Montágh Imre nevét kevesek számára kell bemutatni ebben az országban. A logopédus szakember ezen könyve játékos gyakorlatokkal van teli, melyek segítik megszerettetni a szép, tiszta, magyar beszédet a gyermekekkel és szüleikkel egyaránt. Segítséget nyújt továbbá abban, hogy miként foglalkozzunk otthon gyermekünkkel ahhoz, hogy kedvet kapjanak a tiszta beszéd gyakorlásához.

„Ez a kifestőkönyv valójában egy olyan feladatlap-gyűjtemény, amely a legújabb kutatási és pedagógiai elvekhez kapcsolódva, könnyed, játékos formában sajátíttatja el az iskoláskorú gyermekekkel azokat az alapkészségeket, amelyek feltétlenül szükségesek az írás és olvasás tanulásához. … A fokozatosan nehezedő, egyre összetettebb gyakorlatok egyaránt szolgálják a térbeli irányok felismerését, a szem-kéz koordináció fejlesztését és az íráshoz feltétlenül szükséges rajzolási kedv fölkeltését.”

Könyv: Színezd ki… és rajzolj te is (Rosta Katalin (Szerk.)) (libri.hu)

 

„A fejlett manualitás – azaz a kéz és az ujjak ügyessége – nagyon fontos ahhoz, hogy a kisiskolás gyermekek számára az írástanulás ne megerőltető munka, hanem örömteli tevékenység legyen. A könyv az iskolakezdés nehézségeinek leküzdéséhez szeretne segítséget nyújtani olyan gyakorlatokkal, amelyekkel nemcsak a kézügyesség fejleszthető játékos formában, hanem a gyermekek megtanulják verbalizálni – szavakkal pontosan kifejezni – azt is, hogy mit csinálnak. A gyakorlatokat kísérő, könnyen mondható versikék segítségével hathatósan fejleszthetik emlékezőtehetségüket is. ”

Rosta Katalin; Rudas Zsuzsanna; Kisházi Gergely: Hüvelykujjam… | bookline

A Mozdulj rá! – mozgással kísért mondókák gyűjteménye, ami segít a gyermekeknek többek között a testséma kialakításában, a téri tájékozódásban, a beszéd és mozgás összerendezésében, a finommotorikus mozgások ügyesítésében. „Mozdulj, indulj, hogy ügyesedj, hogy jobb legyen a közérzeted, de mozdulj azért is, hogy segíts felnőttként annak, akinek ez a mozgás, az összerendezett, harmonikus mozdulatok sora még nem sajátja. Segíts a mondókák melletti rövid instrukciók alapján abban, hogy minden gyermek szükséglete legyen ez a tevékenység.”

Mozdulj rá! – Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény – Krasznár és Fiai Könyvesbolt (krasznaresfiai.hu)

A kiadvány olyan feladatlapokat gyűjt egybe, melyeket gyógypedagógusok, óvónők, tanítók és szülők egyaránt alkalmazhatnak az anyanyelvi nevelés kiegészítéseként. Tartalmaz többek között előkészítő gyakorlatokat, melyek az artikulációt, a hallási figyelmet fejlesztik. Továbbá tartalmaz differenciáló feladatlapokat, melyek segíthetnek az olvasási- és helyesírási zavarok megelőzésében.” Ez egy olyan gyakorlóanyag, amelyben dolgozhatnak /színezhetnek, rajzolhatnak, kivághatnak, stb./ is a gyermekek. Nemcsak beszédhibás gyermekek számára ajánljuk, hanem gyenge beszédkészségűek számára is a szókincsfejlesztő, szókincsbővítő funkciója miatt!”

Fülöpné Ferencz Zsuzsa: Gyere beszélgessünk! (Lexikon Kft., 1991) – antikvarium.hu