15. Mit kell tartalmaznia az integráló nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának?

20/2012. 11. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai programja a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet,

b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot

is tartalmazza, figyelemmel a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és az Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához dokumentumokban foglaltakra.

vissza a kérdésekhez