Diákönkormányzat

A programok szervezésében kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, sportprogramok szervezése, környezettudatos életmód elősegítése. A Diákönkormányzat tagjait az osztályközösségek választják meg, minden osztály 2-2 fővel képviselteti magát.

Alapvető feladata, a diákok érdekeinek képviselete, jogainak érvényesítése és a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének megszervezése.

Célja olyan közösségi élet szervezése, melyben a gyerekek hasznosan, tevékenyen vesznek részt. További célok, hogy a programok során az iskolai tanulói megismerjék egymást, megtanulják a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit.

vissza